Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 02/01/2021

Nội dung chính có trong chương trình:
- Quảng Bình cách ly y tế 3 người nhập cảnh trái phép
- Thị trường hoa tết thay đổi để thích ứng với tình hình dịch bệnh
- Ấn Độ cấp phép sử dụng cho vaccine Covid-19 của Astrazeneca
16:02 - 04/01/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.