Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 05/12/2023

Những tin chính:
- Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào
- Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI
- Hàng viện trợ vào Bắc Gaza bị chặn hoàn toàn
15:04 - 05/12/2023