Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 06/02/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Phòng dịch phù hợp, không gây bất lợi cho người dân
- ATM khẩu trang miễn phí phục vụ người dân Hải Dương
- Mỹ tăng hình phạt đối với những người không đeo khẩu trang
12:32 - 08/02/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.