Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 07/08/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Nhịp sống hôm nay:
- Ngành nào lơ là, không thực hiện quyết liệt phòng chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm
- Lỗ hổng trong phòng dịch Covid-19 tại bệnh viện
- Thanh Hóa không rút khỏi V-League 2020
15:16 - 07/08/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.