Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 07/12/2023

Những tin chính:
- Đưa dạy thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện là cần thiết
- Chất vất về những nội dung các dự án chậm triển khai trên địa bàn Hà Nội
- Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ tội ác tàn bạo gia tăng ở dải Gaza
16:04 - 07/12/2023