Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 08/06/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 08/06/2020:
- Quốc hội thông qua hiệp định EVFTA và EVIPA
- Sinh viên được vay tối đa 2,5 triệu đồng/tháng
- Malaysia tuyên bố dỡ bỏ gần hết hạn chế Covid-19
15:18 - 08/06/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.