Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 08/11/2020

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Nhiều hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
- Đưa thực phẩm an toàn đến với người tiêu dùng
- Làm thế nào để phòng ngừa bệnh do cholesterol cao?
07:11 - 10/11/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.