Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 09/01/2024

Những nội dung chính có trong bản tin:
- Lễ phát động ra quân năm an toàn giao thông 2024
- Điều tra, kiểm soát giá bình ổn thị trường Tết
- Indonesia đình chỉ hoạt động máy bay Boeing 737 Max 9
14:17 - 09/01/2024