Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 09/02/2023

Những nội dung chính có trong bản tin:
+ Giá trị lý luận, thực tiễn từ cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT
+ Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Số nạn nhân thiệt mạng lên tới hơn 12.000 người

16:20 - 09/02/2023