Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 1/12/2023

Những tin chính:
- Thủ tướng Chính phủ tới Dubai bắt đầu dự COP28 và hoạt động song phương tại UAE
- Lãi suất gửi tiết kiệm tiếp tục giảm
- Hamas phóng thích thêm 8 con tin, tiếp tục đàm phán gia hạn ngừng bắn lần thứ 3
22:03 - 01/12/2023