Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 10/07/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 10/07/2020:
- Hội nghị Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch Covid-19
- Mùa mưa, cẩn trọng với kiến ba khoang
- Khoảng 630 triệu người ở Mỹ Latinh sẽ rơi vào tình trạng nghèo đói
15:18 - 10/07/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.