Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 12/06/2020

Nội dung chính trong Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 12/06/2020:
- Cần cơ chế phát huy tiềm lực xứng tầm với vị trí và vị thế của Hà Nội
- Mua ô tô để quá hạn nộp lệ phí trước bạ có bị phạt?
13:41 - 12/06/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.