Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 13/6/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Nhân viên y tế chỉ ở nhà sau giờ làm việc tại bệnh viện
- Mỹ ghi nhận hơn 260 vụ xả súng hàng loạt trong nửa đầu năm 2021
15:13 - 16/06/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.