Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 15/08/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 15/08/2020:
- Người lãnh đạo trọn đời cống hiến
- Lơ là cách ly, hiểm nguy lây nhiễm SARS-CoV-2
- WHO kêu gọi các nước chung tay nghiên cứu vaccine phòng Covid-19
15:07 - 15/08/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.