Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 17/01/2024

Những nội dung chính:
- Phân cấp cho chính quyền cơ sở: Cần thiết, nhưng phải xem xét kỹ
- Các chợ truyền thống tăng cường PCCC dịp giáp Tết
- Quân đội Mỹ mở đợt không kích mới vào Yemen
17:16 - 17/01/2024