Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 17/11/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 17/11/2020:
- Quốc hội thảo luận về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
- Tạm cấp kinh phí hỗ trợ khẩn cấp 3 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ
- Đề xuất loại bỏ tên bão Linfa
15:56 - 18/11/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.