Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 18/12/2020

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Nhiều đổi mới trong phong trào thi đua yêu nước
- Tuyên Quang chủ động phòng chống rét cho vật nuôi
- Tổng thống Pháp mắc Covid-19, hàng loạt lãnh đạo EU phải cách ly
14:24 - 21/12/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.