Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 2/4/2023

Những tin chính:
- Hà Nội tuyển sinh lớp 1, lớp 6 từ ngày 1/7
- Nông hộ khó trụ vững nếu giá lợn tiếp tục thấp
- Lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề tại Mỹ
13:24 - 02/04/2023