Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 2/9/2020

Nội dung chính có trong chương trình:
- Cảm tưởng về ngày Quốc khánh đầu tiên
- "Bác còn sống mãi với non sông đất nước"
- Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 2/9 tại các nước
- Thành tựu phát triển của Việt Nam và vai trò trong ASEAN
15:53 - 02/09/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.