Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 20/11/2020

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Tuyên dương 99 nhà giáo trẻ tiêu biểu
- Khai trương Cổng Công khai Y tế
- Cứ 10 phút lại có 1 người tử vong vì Covid-19 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ
13:09 - 21/11/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.