Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 22/09/2023

Nội dung chính:
- Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Lào đến chào từ biệt
- Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bangladesh
- TP. Hồ Chí Minh: Không để đi ngược chiều, leo lề thành “tật xấu khó bỏ”
14:12 - 22/09/2023