Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 23/2/2022

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Nhiều giải pháp khi sinh viên mắc Covid-19 tăng đột biến
- Cơ quan, đơn vị không sử dụng hình thức thu phí thủ công từ 1/6
- Châu Âu gia tăng hợp tác với các quốc gia Ấn Độ - Thái Bình Dương
21:28 - 02/03/2022

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.