Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 25/02/2023

Những nội dung chính:
- Tìm phương án tối ưu hỗ trợ các hộ kinh doanh tại chợ Tam Bạc
- Di tích nhà tù Hỏa Lò: Hút khách nhờ cách làm nội dung độc đáo
- Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu công tác tái thiết sau thảm họa động đất
14:34 - 25/02/2023