Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 26/01/2021

Nội dung chính có trong chương trình:
- Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
- Dồn lực chăm lo cho người lao động
- Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh hạn chế đi lại từ châu Âu, Brazil và Nam Phi
07:08 - 29/01/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.