Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 26/05/2020

Những nội dung chính có trong Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 26/05/2020:
- Miễn thuế đất nông nghiệp - Chính sách an dân kịp thời sau dịch Covid-19
- Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước
- Bến bãi không phép "xẻ thịt" hành lang sông tại Kinh Môn
17:39 - 26/05/2020

Mời quý vị xem các chương trình Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.