Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 26/08/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Nhịp sống hôm nay:
- Trường hợp dương tính lại sẽ không lây lan cho người khác
- Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ sửa đổi một số quy định về kinh doanh casino
- Mỹ: 500.000 người đã được lệnh sơ tán do bão Laura
18:14 - 26/08/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.