Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 26/3 - Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nội dung chính:
+ Tuổi trẻ Công an Thủ đô thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân
+ Đài Tiếng nói Việt Nam chung tay hưởng ứng giờ trái đất
+ Công đảng chiếm thế áp đảo trên chính trường Australia
13:11 - 26/03/2023