Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 27/2/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Cuộc chiến chống Covid-19 - Thành tựu y khoa tiêu biểu
- Những chiến sỹ áo trắng điều trị bệnh nhân Covid-19
- Nhật Bản dỡ bỏ trước thời hạn tình trạng khẩn cấp tại 6 tỉnh
19:37 - 01/03/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.