Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 27/3/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng
- Hiểm họa từ hàng chục cột điện "mọc" giữa đường
- Indonesia cấm người dân về quê nhân dịp lễ Eid Al-Fitr
20:50 - 28/03/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.