Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 27/5/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Đề xuất cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp mua vaccine
- Nhiều điểm mới trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021
- WHO: Sự bất bình đẳng trong phân phối vaccine đang kéo dài dịch Covid-19
16:10 - 31/05/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.