Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 27/9/2023

Những nội dung chính:
- Lễ kỷ niệm 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền nam Việt Nam
- Vụ lúa thu đông có mức lợi nhuận cao nhất lịch sử
- Hàn – Trung – Nhật thống nhất nối lại Hội nghị Thượng đỉnh 3 bên
15:43 - 27/09/2023