Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngay 29/1/2023

Những tin chính trong chương trình:
+ Thủ tướng kiểm tra xây dựng đường cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt
+ Quảng Ninh: Độc đáo lễ hội tiên công
+ Hơn 80% người dân Thái Lan có miễn dịch “lai” chống lại covid-19
20:31 - 29/01/2023