Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 30/5/2023

Những nội dung chính:
- Nên công nhận những chữ ký điện tử đáp ứng đủ các điều kiện pháp lý
- Hà Nội tổ chức lễ hợp long cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2
- Tổng thống Nga ký luật hủy bỏ hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu
14:05 - 30/05/2023