Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 31/3/2023

Những nội dung chính:
- Kỳ vọng vào việc ngân hàng được mua lại trái phiếu doanh nghiệp
- Họa sỹ trẻ với niềm đam mê tranh sơn dầu
- WHO xem xét đưa các loại thuốc chống béo phì vào danh sách thuốc thiết yếu
12:46 - 31/03/2023