Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 7/4/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Đại biểu nhất trí với 5 mục tiêu hành động của Chính phủ
- Hồ Tây lại ô nhiễm
- WHO không ủng hộ việc yêu cầu hộ chiếu vaccine
23:44 - 09/04/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.