Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 7/6/2023

Những nội dung chính:
- Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
- Thủ tướng chỉ đạo khẩn về cung ứng điện
- 4 nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam nhận sao Michelin

15:42 - 07/06/2023