Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 9/3/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Hải Phòng gỡ phong tỏa hai điểm cách ly cuối cùng
- Hành động vì môi trường xanh
- Giảm thời gian cách ly với người nhập cảnh Thái Lan đã tiêm phòng Covid-19
17:07 - 10/03/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.