Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 02/02/2023

Những nội dung chính trong chương trình :
+ Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
+ Công an Hà Nội: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
+ Bất chấp nguy hiểm, 3 xe khách nối đuôi...
22:35 - 02/02/2023