Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 07/01/2023

Những nội dung chính trong bản tin nhịp sống hôm nay 18h00 07/01/2023
Nghị quyết 30 về phòng, chống dịch covid-19 là một sáng kiến lập pháp đặc biệt
Dịch covid-19 sẽ diễn biến phức tạp trong thời gian tới
Hành tím Sóc Trăng giá cao ngày cận...
22:31 - 07/01/2023