Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 28/05/2023

Những nội dung chính:
+ Quốc hội bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng trong tuần làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 5
+ Hà Nội đẩy mạnh kích hoạt định danh điện tử cho người dân
+ Tạo môi trường làm việc thân thiện để nâng cao hiệu quả lao động
20:10 - 28/05/2023