Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 30/09/2023

Những nội dung chính:
- Xuất khẩu nông sản thu về 4,8 tỷ USD
- Kiểm toán nhà nước góp phần tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công
- Cẩn trọng với các thiết bị PCCC bán tràn lan trên mạng
21:00 - 30/09/2023