Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 31/3/2023

Những tin chính:
-Vietcombank cần phát huy hơn nữa vai trò là Ngân hàng chủ lực của hệ thống các tổ chức tín dụng
-Tìm kiếm, quy tập gần 10.000 hài cốt liệt sĩ từ 2017-2022
-Những quy định mới người dân cần biết liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm
22:28 - 31/03/2023