Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 07/04/2024

Những nội dung chính:
- Thị trường lao động có nhiều tín hiệu tích cực
- Các trạm BOT tại Quảng Ninh sắp đồng loạt tăng giá 18%
- Phát triển bền vững khu công nghiệp: Cần tháo gỡ nhiều rào cản
- Pháp: Nắng nóng bất thường trong tháng 4
20:31 - 07/04/2024