Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 10/01/2023

Những nội dung chính có trong bản tin 18h00 ngày 10/01:
- Kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 2: Tạo tiền đề quan trọng cho thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và tiếp theo
- Cảnh sát phong tỏa, khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903s
21:35 - 10/01/2023