Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 11/2/2024

Những nội dung chính:
- Sôi động ngày đầu năm mới tại cửa khẩu Lào Cai
- Hình tượng rồng trên nhiều chất liệu
- Hình tượng rồng - Dưới góc nhìn của hoạ sỹ trẻ
16:17 - 12/02/2024