Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 12/3/2024

Những nội dung chính:
- Điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam
- Bộ Y tế đề xuất thêm gói cho người đã tham gia Bảo hiểm Y tế bắt buộc
- Không có kỳ thi riêng, thí sinh trượt tốt nghiệp THPT 2024 sẽ thi lại như thế nào?
23:22 - 12/03/2024