Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 13/12/2022

Những tin chính trong Bản tin 18h00 ngày 13/12:
- Quy định rõ thẩm quyền của tòa án khi quyết định áp dụng biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng
- Sẵn sàng đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân
- Hà Nội: Cháy lớn 1 cửa hàng ở khu Cửa Nam quận Hoàn...
23:22 - 13/12/2022