Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 16/5/2024

Những nội dung chính:
- Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới
- Tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tuyên thệ nhậm chức
20:16 - 16/05/2024