Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 17/6/2024

Nội dung chính
- Cần tăng cường thanh tra, kiểm tra với dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù
- Phát huy tính cách mạng tiên phong của báo chí
- Ẩn họa phía sau những biển quảng cáo cỡ lớn
- Hội nghị hoà bình Ukraine: 12 nước từ chối ký tuyên bố chung
09:47 - 18/06/2024