Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 20/11/2023

Những tin chính:
- Các thành viên Chính phủ giải trình, làm rõ vấn đề Đại biểu Quốc hội quan tâm
- Mùa tri ân đặc biệt
- Thanh tra việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng xăng dầu
- Có thể sớm đạt được thỏa thuận giải phóng con tin ở Gaza
06:08 - 21/11/2023